In de Brugse openbare bibliotheek is de publieke ICT-infrastructuur een service in een dubbele betekenis. Alle publieke hard- en software is opgenomen in een handig dienstenpakket dat geïntegreerd aangeboden wordt aan het publiek. Omdat publieksomgevingen bijzondere eisen stellen aan het beheer ervan, werd ook de support ervan inbegrepen in de service van Tracs Systems. Daardoor kan de bibliotheek zich concentreren op het publiek en de ICT-afdeling op de administratieve omgeving.

Koen Calis, Bibliothecaris - Bibliotheek Brugge

Producten